Pracoviská

Navštívte nás v našom sídle alebo na jednom z našich dvoch pracovísk. Sídlo advokátskej kancelárie vo Vranove nad Topľou bolo presťahované na Kalinčiakovu ulicu č. 10.

 • Sídlo Vranov nad Topľou

  Sídlo advokátskej kancelárie JUDr. Miloša Kaščáka vo Vranove nad Topľou bolo presťahované na Kalinčiakovu ulicu č. 10 oproti novej budove okresného súdu. Pre klientov sú k dispozícií parkovacie miesta. Kontaktné údaje: Telefón: 057/ 44 21 811 E-mail: kascakadv@gmail.com Adresa: Kalinčiakova 10, Vranov nad Topľou 093 01      

 • Pracovisko Košice

  Advokátska kancelária JUDr. Miloša Kaščáka má svoje pracovisko aj v Košiciach. Nachádza sa v podnikateľskom centre na Hroncovej ulici č. 1 na treťom poschodí. Po telefonickej dohode je v areáli podnikateľského centra k dispozícii parkovacie miesto pre našich klientov. Na tomto pracovisku pôsobí advokátska koncipientka JUDr. Tamara Sisáková a spolupracujúci advokát JUDr. Tomáš Sisák. Kontaktné […]

 • Pracovisko Hlohovec

  Advokátska kancelária JUDr. Miloša Kaščáka má pracovisko aj v Hlohovci. Nachádza sa na Námestí sv. Michala č. 3. Na tomto pracovisku pôsobí advokátska koncipientka Mgr. Radka Salejová. Kontaktné údaje: Telefón: 0917 392 802 E-mail: radka.salejova@gmail.com Adresa: Námestie sv. Michala 3, Hlohovec 920 01          

 • Pracovisko Humenné

  Advokátska kancelária JUDr. Miloša Kaščáka má svoje pracovisko aj v Humennom. Nachádza sa Námestí slobody č. 25 (budova Slovenskej sporiteľne). Kontaktné údaje: Telefón: 057/ 44 21 811 E-mail: kascakadv@gmail.com Adresa: Námestie slobody 25, 066 01 Humenné

maker's diet for pregnancyhttp://solarblessing.com/waper/2013/06/16/fast-weight-loss-without-pillshttp://tipsoncruising.com/libe/recommended-diet-after-lap-band-surgery/http://www.searchmarketingninjas.com/guar/diet-body-make-overlow fat vs high carbohydrate diets