Služby

Poskytujeme služby v týchto odvetviach práva:

 

 

Trestné právo

 • obhajoba obvinených v trestnom konaní;
 • zastupovanie klienta v prípravnom konaní;
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní;
 • právna pomoc svedkom a podozrivým;

 

Občianske právo

 • zastupovanie v civilnom konaní;
 • právo nehnuteľností;
 • uplatnenie náhrady škody;
 • dedičské právo;
 • zmluvné právo;
 • ochrana osobnosti;

 

Rodinné právo

 • rozvod manželstva;
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • zverenie maloletých detí do výchovy jednému z rodičov;
 • priznanie, zvýšenie, zníženie, zrušenie vyživovacej povinnosti;
 • úpravy styku rodičov s maloletými deťmi;

 

Právo v oblasti nehnuteľností

 • prevod vlastníckeho práva k bytu, nebytového priestoru, domu či pozemku;
 • vypracovanie zmluvy (kúpnej, darovacej, zámennej), autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti;
 • vypracovanie návrhu na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vkladu zmluvy do katastra (zastupovanie v katastrálnom konaní);
 • zastupovanie pri sporoch týkajúcich sa nehnuteľností;

 

Pracovné právo

 • zastupovanie zamestnávateľa v prípade neplateného skončenia pracovného pomeru;
 • zastupovanie poškodeného zamestnanca v prípade neplateného skončenia pracovného pomeru;

 

Protimonopolné právo a právo proti nekalej súťaži

 • právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti protimonopolného práva a práva proti nekalej súťaži;
 • komplexné zastupovanie klientov v konaniach vedených pred príslušnými orgánmi verejnej správy vo veciach antitrustového práva a nekalej súťaže;
 

maker's diet for pregnancyhttp://solarblessing.com/waper/2013/06/16/fast-weight-loss-without-pillshttp://tipsoncruising.com/libe/recommended-diet-after-lap-band-surgery/http://www.searchmarketingninjas.com/guar/diet-body-make-overlow fat vs high carbohydrate diets