Služby

Poskytujeme služby v týchto odvetviach práva:

 

Trestné právo

 • obhajoba obvinených v trestnom konaní
 • zastupovanie klienta v prípravnom konaní
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • právna pomoc svedkom a podozrivým

 

Občianske právo

 • zastupovanie v civilnom konaní
 • právo nehnuteľností
 • uplatnenie náhrady škody
 • dedičské právo
 • zmluvné právo
 • ochrana osobnosti

 

Rodinné právo

 • rozvod manželstva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zverenie maloletých detí do výchovy jednému z rodičov
 • priznanie, zvýšenie, zníženie, zrušenie vyživovacej povinnosti
 • úpravy styku rodičov s maloletými deťmi

 

Právo v oblasti nehnuteľností

 • komplexný právny servis pri kúpe, predaji, založení, nájme, podnájme a iných operáciách týkajúcich sa nehnuteľností
 • spisovanie zmlúv a stanovísk
 • zastupovanie pri sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

 

Pracovné právo

 • zastupovanie zamestnávateľa v prípade neplateného skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie poškodeného zamestnanca v prípade neplateného skončenia pracovného pomeru

 

Protimonopolné právo a právo proti nekalej súťaži

 • právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti protimonopolného práva a práva proti nekalej súťaži
 • komplexné zastupovanie klientov v konaniach vedených pred príslušnými orgánmi verejnej správy vo veciach antitrustového práva a nekalej súťaže
 

maker's diet for pregnancyhttp://solarblessing.com/waper/2013/06/16/fast-weight-loss-without-pillshttp://tipsoncruising.com/libe/recommended-diet-after-lap-band-surgery/http://www.searchmarketingninjas.com/guar/diet-body-make-overlow fat vs high carbohydrate diets